Tjänster

Teknikinformation

Vi skapar olika former av teknikinformation såsom manualer, översättningar, beskrivningar och instruktioner. Vi har erfarenhet av att arbeta i såväl Indesign som i olika CMS-system.

Teknisk illustration

Vi utför tekniska illustrationer i Illustrator skapade från 3D CAD-ritningar.

CAD

Vi har utbildning i och erfarenhet av ritningsarbete i AutoCAD/ AutoCAD LT, exempelvis byggnadsritningar, VVS-ritningar, systemlösningar m.m. Vi kan  även erbjuda tjänster i Autodesk Inventor.

Svenska språket

Vi kan hjälpa till med översättning av texter från engelska till svenska, men även granska och korrekturläsa svenska texter. I första hand arbetar vi med tekniska texter, men kan även hjälpa till med texter från andra branscher.